Overvågning af politiet

Copwatch er et initiativ der holder øje med og dokumenterer politiet i deres arbejde på gaden, for at holde betjente ansvarlige for eventuelt embedsmisbrug og politibrutalitet. Copwatch startede i Berkeley, Californien, år 1990 og har siden vokset til mange byer rundt omkring i USA. Mig bekendt har der kun været et tilfælde af organiseret politiovervågning i Danmark: til den bypolitiske festival Undoing the City.

Pil Christensen skriver om sin oplevelse til et kursus hos de oprindelige Copwatchers i Berkeley. (Bemærk, dette er et kursus med universitetspoint. Det ville aldrig ske på et dansk universitet).

Den sorte militante organisation Black Panthers Party var de første cop watchere. Deres åbenlyse overvågning af politiets arbejde var en måde at beskytte sig selv og lokalsamfundet mod overgreb og racistisk hetz. Det er stadig idéen med Cop Watch og årsagen til, at mange af mine medstuderende har valgt at tage kurset. Racismen er stadig udtalt i politiets arbejde og særligt unge sorte mænd står for skud.

Det er noget vores underviser understreger, på kursets første gang. Inden han gennemgår forfatningen og diverse tilhørende love for os, fortæller han, hvordan  han ikke selv stoler på politiet, eller på at man egentlig har nogen rettigheder – der er specielle regler og love for bestemte mennesker.

Han fremhæver sig selv: Han er sort, er iført hængerøvsbukser og har en stærk ghetto-accent og peger på mig og siger, at han nok får en temmelig anden behandling end hende dér.

Copwatchers går ud som enkeltpersoner eller i grupper for at se til, at politiet udfører deres arbejde ordentligt. Som regel har de et videokamera med, eller blot en notesblok. Politiovervågningerne har ingen intentioner om at eskalere en situation, der kan komme et potentielt offer for politivold til skade, men derimod med intentionen om at nedtrappe konflikten. Alene at overvære en situation, med øjne, ører og videokamera, kan hæmme risikoen for at politiet begår overgreb.

Denne type af borgerlig organisering virker måske aparte og endda unødvendig for de fleste priviligerede mennesker (dvs. der aldrig kommer i konflikt med politiet). Det er derfor vigtigt at påminde om, at Copwatch ikke er imod politiet, de er derimod for ansvarstagning for politiets handlinger. Copwatch er et rendyrket borgerligt initiativ: det er til forsvar for vores liberale borgerlige rettigheder. Metoden er alene at overvåge situationer hvor politiet, dvs. bevævnede offentlige embedsmænd, udøver deres arbejde, for at se til at det går ordentligt til. Copwatch har ikke noget udtalt politisk mål om at afskaffe politiet som institution, hvilket mange anarkister ellers gerne vil. Copwatch mener derimod, at er værd at finde på andre måder at løse en konflikt på, end at ringe til politiet.

Igen, interessant hvor liberalt initiativ Copwatch faktisk er: Indgangen til den politiske aktivisme er hævdelsen af borgerlige rettigheder. Den liberale retsstat bygger som bekendt på det såkaldte “universelle argument”, dvs. at rettighederne er til for at beskytte alle og hver enkelt individ i samfundet. Der er en overflod af rettigheder. De skal alle sikre, at ingen bliver krænket i deres frihed. De skal sikre, at så længe man ikke gør noget ulovligt, så behøver man ikke frygte politiet.

Alligevel har Copwatch langt fra nogen liberal analyse, hvilket gør det endnu mere interessant: man er udmærket klar over, at politiet bryder loven og krænker dine rettigheder igen og igen. Du har med andre ord ingen grund til at stole på politiet, med mindre du er priviligeret af fx race, velstand eller politisk tilhørsforhold. Copwatch lærer deres kursister, at de skal betragte politibetjentene som vilde dyr: man skal for alt i verden ikke skræmme politiet eller nærme sig dem bagfra.

Copwatch er en art direkte aktion i form af vidnesbyrd om, at rettighederne overholdes. Copwatch er sikringen af det liberale. Lignende initiativer der også så at sige sikrer det liberale, uden at rigtigt tro på deres universalitet, er RUSK retshjælp og ABC.

Copwatch er udmærket klar over, at rettighederne ikke er til for alle. De har set politiets racistiske arbejde, deres voldelige fjernelse af hjemløse fra gentrificerede kvarterer, deres gentagende forskelsbehandling. Copwatch ved også, at de mennesker der rammes af politiets diskriminering og vold, ikke har den kulturelle og sociale kapital, til at hævde deres rettigheder. De har ikke den økonomiske kapital, til at hyre en advokat, hvis de skulle beskyldes for kriminaliteter. Retsstaten retfærdiggøres med det universelle argument, men priviligerer de der kender deres rettigheder (kulturel kapital), de der ved hvordan de kan hævde deres rettigheder (social kapital), og de der har pengene til at købe andre til at arbejde for at forsvare deres rettigheder (økonomisk kapital).

Følgende video er den 50-minutter lange dokumentar These Streets Are Watching.

6 Replies to “Overvågning af politiet”

Comments are closed.