Det store demokratispil

I kender historien. En kold decemberdag i 2009 frihedsberøver politiet omkring 1.000 mennesker, der demonstrerer mod et COP15 som de ikke stoler på. Efterfølgende dømmes politiet i byretten: det, politiet havde gjort, var ulovligt. COP15 bliver et flop og Coca Cola såvel som Wonderful Copenhagens drøm om “Hopenhagen” bliver Nopenhagen, lige som demonstranterne havde sagt, så længe parnasset inde på Bella Center skulle holde 50-års-planerne for klodens fremtid for sig selv.

Der går lidt tid. Politiet kan ikke holde tanken ud om det hele, alle beskyldningerne under topmødet – fra indland og udland – om politistat, kritikken af de ekstraordinære love og “forebyggende frihedsberøvelser”, hvor personer bliver straffet for ting de “potentielt” kunne have gjort. Det er en kedelig situation for politiet. Så de anker sagen. Nu må de renses for alle beskyldningerne. For at hjælpe sagen, surfer politiet i mellemtiden rundt på Facebook for at indsamle data om demonstranternes liv – er de “venstreorienterede”, har de før været involveret i “demonstrationer” og andre “protester”, har de pisset i en port engang osv – med andre ord, en masse detaljer der intet har med sagen at gøre, dvs. hvorvidt frihedsberøvelsen var ulovlig eller ej, men kunne stille de frihedsberøvede i dårligt lys. Samtlige 944 der blev frihedsberøvet den dag har fået sit liv på Facebook og andre steder endevendt.

En kommunikationsrådgiver skriver i et dagblad:

Hvad er det i politiets forfængelighed, der gør denne sag så ubærlig, at man griber til DDR-metoder for at få skovlen under demonstranterne? … Verdens klima bevæger sig med stadig sikrere kurs mod sammenbrud. Og vi bliver ved at tæske på budbringerne, i håb om at de dårlige nyheder forsvinder.

Andre journalister skriver om sagen. Man læser det måske. Man tænker at det er helt normalt, og at “politiet bare gør deres arbejde”, men at det er dejligt at “der er nogen der går på gaden og råber magthaverne op” (så længe det ikke er en selv).

Siden kom det frem at politiet havde foretaget en yderligere registrering af 1300 bekendte til de frihedsberøvede. Plus de 944 er der altså nu over 2200 mennesker der er omfattet af politiets ekstraordinære registreringsarbejde. Materialet udgør omkring 1000 sider.

Men den gik ikke: registreringerne er uden betydning for sagen, siger landsretten. De 1000 sider kan ikke bruges i retten. Spørgsmålet er nu, hvad der sker med al det efterretningsarbejde. Politiet bliver meldt til Datatilsynet for ulovlig registrering. Hvis registreringerne kendes for ulovlige, “skal det væk”, som det hedder. Men faktum er, at registreringer allerede er lavet. Vil de 2200 registrede få besked om og hvor meget politiet har undersøgt om deres liv? I øvrigt, hvordan destruerer man digitale registre permanent? Det sidste spørgsmål er ikke for sjov – jeg spørger, fordi jeg er oprigtigt nysgerrig. En pdf på 1000 sider fylder ikke mange megabytes og kan kopieres, bliver nødvendigvis kopieret, på en mængde måder.

Apropos det her med “professionelle demonstranter” … Er der nogen der kender dem? Vil gerne høre mere om dem, synes det lyder enorm spændende. Har det i øvrigt at gøre med det her EU-forslag om at lønne folk for “demokratifremmende aktiviteter”, dvs. gøre demonstrationer til et arbejde? Hey, måske er det løsningen på den der stigende arbejdsløshed. Og det indsigt at behovet for arbejde aldrig har været mindre, hvilket er hvorfor man ønsker at “skabe mere arbejde”, som det så grotesk hedder. Og S og SFs Fair Løsning der jo, trods at det var deres store sats for at vinde taburetterne, floppede, og blev udskudt til næste valgperiode, fordi de ikke kunne finde på nogen måder at gøre det på. Sådan kunne det altså se ud: staten og andre velvillige aktører (Starbucks, Goldman Sachs, Mellemfolkeligt Samvirke, Bono) finansierer både protesterne og det politi der skal håndtere protesterne. Se, det er “Participatory democracy” – deltagerdemokrati. Ingen skal holdes ude, alle er garanteret en rolle i Imperiets store demokratispil!

One Reply to “Det store demokratispil”

Comments are closed.