Situationtologi

Noter om ontologi. Fragmenterne kommer fra en længere tekst under udarbejdelse, der bl.a. omhandler møder mellem fremmede, kommunisme som verbum, ‘grundkommunisme’ (Graeber) og venskab.

Det er velkendt at gaderne flyder med modstridende situationer: uhøfligheder, flirt, ligegyldighed. At blive objekt for en andens gestus – at blive anråbt, kærtegnet eller ignoreret – konstituerer mig altid som noget særligt, noget andet end “mig selv”. Jeg bliver hele tiden til som disse andre ting gennem andres gestusser. De er apparater.

Et apparat i denne forstand kan ikke reduceres til maskiner. Et apparat kan tage mange former: partikler, svaner, overvågningskameraer, hipstere, døde rotter, transnationale motorvejsnet og parmiddage. Fælles for dem alle er, at de i deres møde med verden, får visse ting til at blive til og andre til ikke at blive til. De opstiller snit, gør noget muligt og andet umuligt. Hipsteren opsnuser en undergrundsbar, får den til at blive trendy og siden til at dø. Det giver baren berømmelse, men også kort levetid. Døde rotter kan på godt og ondt bremse en sådan udvikling. Parmiddage gør visse overfladiske samtaler mulige, mens stilhed virker umuligt. Overvågningskameraet er ligeglad med samtaler: det registrerer kun fysiologiske overflader, skaber på en og samme tid forestillet tryghed og diffus mistænksomhed. Jeg skal ikke gå ind i en diskussion for at afgrænse hvad der er og hvad der ikke er et apparat, men bare konstatere at subjektivitet kan spores til mange oprindelsessteder.

Når et apparat måler og mærker et objekt opstår et samlet fænomen: apparat-objektet, der får objektet til at blive til på en særlig måde. Karen Barad ville kalde denne totalitet for et fænomen, men jeg vil almengøre det begreb en smule ved at sige, at vi alle steder, til alle tidspunkter, befinder os i en situation. Det værende er situationen, og således ankommer vil til denne obskure neologisme: situationtologi (situation + ontologi). Subjektivitet virker i den udstrækning, at vi ikke bliver tilstede i situationen, at apparaterne bare fortsætter med at virke i baggrunden. Vi flyder med og gør, som man gør.

Metropolen er denne ophobning af apparater, der hele tiden får os til at blive til på bestemte måder: de lange fortove uden anden plads til at gå, der får os til at fortsætte med at gå; overvågningskameraerne i supermarkedet der får den sultne til at betale. Apparaterne er ikke utvetydigt bundne til bestemte subjektpositioner, det er måder vi konstituerer hinanden på, som kan gøre sig gældende i forskellige situationer. Det kræver ikke en politibetjent for at få mig til at føle mig kriminel, så længe der bliver råbt “stop lige dér!” med en vis autoritet, volume og dialekt.

3 Replies to “Situationtologi”

 1. Hey Malte, fedt skrevet.
  Uden at være særlig kyndig derudi, kom jeg også til at tænke på Althussers interpellationsebegreb. Måske har du allerede haft det i baghovedet, da du skrev? Den der udpegning, “Hey, du der”. Det er selvfølgelig fra et paradigme med stor fokus på sproglige performativer (tænk videre også Butlers læsning af Austin). Barad er egentlig mere fresh imo, da hun tager det bredere ud med apparat-begrebet.
  Kh.

 2. Jeg er ingen Althusser-kender heller, men ja, det er interpellationsklassikeren. Det var derfor det var lidt sjovt at tage den med.

  Som jeg forstår det, har begrebet interpellation ofte den svaghed at dens kausalitet går én vej og, som du siger, er for optaget af sproget.

  Hvis vi skal blive i terminologien, er jeg også interesseret af hvordan fortove “interpellerer” os. Men ja, måske giver ordet ikke rigtigt mening mere, i hvert fald virker det unødvendigt. Så væk med det …

  Barad taler selv om performativ materialisme. Udover at det virker som et lidt unødvendigt tillægsord, tror jeg også det indeholder samme svaghed med envejskausaliteten: X gør Y. Det har Barad ingen intentioner om. Vi skulle gerne bevæge os mod en ny form for totalitet, situationen (eller med barad, fænomenet), hvor alle dele der bliver til i totaliteten konstituerer hinanden.

Comments are closed.