Modernitetens mørke sider

Marronage arrangerer den her meget lovende samtale på Hovedbiblioteket, nu på lørdag 17.30-19.00:

Modlæsninger »Modernitetens mørke sider: En samtale om identitetspolitik, Oplysning og universalisme«

Er frygten for ‘den anden’ en iboende del af europæisk tænkning, universalisme, og idealet om Oplysning? Er kolonialisme en uadskillelig del af modernitet? Kan vi overhovedet finde veje til at afkolonisere vores måde at tænke om os selv og andre? Er menneskerettigheder egentlig (gældende) for alle?

Lige siden Renæssancen har idéen om Europa som centrum for civilisation og rationalisme været dominerende på verdensplan. I denne samtale mellem Nazila Kivi og forsker og lektor Julia Suárez-Krabbe, PhD i islamiske studier, Saer El Jaichi, og filosof og kurator Katrine Bregengaard, vil vi se kritisk på begrebet universalisme, og hvordan afkolonisering kræver et brud med idealerne om civilisation og viden, og hvordan modernitet, identitetspolitik og kolonialisme hænger uløseligt sammen.

Formålet med dette samtalepanel er at introducere nogle nyttige begreber indenfor afkolonisering og kritisk tænkning i en dansk kontekst, der kan sætte publikum i stand til at afkode og tage kritisk stilling til etablerede ‘sandheder’ om ‘de andre’ i den offentlige debat, lærebøger, tekster og politik.
Der er plads til at stille spørgsmål og fortsætte samtalen med panelet i den sidste halve time.

Moderator: Nazila Kivi i samtale med Saer El Jaichi, Katrine Bregengaard og Julia Suárez-Krabbe.

Dette er bare en del af ti dages arrangementer,  når Marronage under overskriften “Modlæsninger” holder hus i Hovedbiblioteket under Kbh Læser. Marronage sætter her “spørgsmålstegn ved begrebet vækst i lyset af Danmarks fortid som kolonimagt, hvor slavegørelse i århundreder var grundlaget for vækst og velstand.”

31. marts, hundredeårsdagen for salget af “Dansk Vestindien” til USA, udkommer første nummer af Tidsskriftet Marronage med temaet “historisk forvrængning”.