Invitation: FF / Sabotage + Research & Destroy

research

 Kom hen i Folkets Hus d. 5. marts til en øl og få fingre i Frisk Flugt II og Research and Destroys »Nederlagene vil fortsætte«.

Frisk Flugt: Sabotage

Frisk Flugt er et militant researchprojekt, der kredser om flugt som modstand og autonomiseringspraksis. Nu cirkulerer vi vores andet zine, hvor vi undersøger sabotage som offensiv-defensiv strategi, som mulighed og problem.

Vi flyder gennem lukkede autonome forsamlinger, tilbage i tiden til kampen mod atomkraft i halvfjerdsernes Tyskland, til arbejderkampe i 1910’ernes USA, vi passerer hvileløse feminister bevæbnet med trotyl og en amerikansk automarxist strandet på en bar i London. Vi ser vrede demonstranter og mørklagte møder, kollapsende broer og brændende bygninger, vi ser trækrammere og togmalere.

Vi spørger: Giver det mening at tale om sabotage som politisk strategi i dag? Hvad vil det overhovedet sige, at øve sabotage i den semiokapitalistiske tidsalder? Hvordan og mod hvilke mål skal vi rette vores angreb? Kan vi standse det forestående kollaps? Kan vi accelerere det?

Zinet rummer tekstbidrag af Ekstatiske Feminister, Stevphen Shukaitis, Geronimo, Mikkel Bolt samt Frisk Flugt og udgives af OVO Press.

Reseach and Destroy
Oversat fra engelsk af Christian Stokbro Karlsen

Research and Destroy tilbyder med disse essays en alternativ forståelse af hvad kommunisme og politik er, og kommer med nye bud på hvad et radikaliseringsprojekt kunne indeholde. Set i lyset af de seneste begivenheder på nogle af de danske universiteter er Research and Destroy et vigtigt korrektiv til den herskende midtersøgende reformbevægelse der tror på at deres stemme kan hamle op med et topstyret politisk system, der dirigeres fra koncernernes administrationsgange.

Research and Destroy analyserer et falleret amerikansk universitetssystem som vi også kan genkende herhjemme, men i disse analyser er der strenge ud i samfundet, således at teksterne aldrig bare bliver bundet op på en uddannelseskritik. Uddannelse og samfund er et, og som Research and Destroy påpeger, så er universiteternes egentlige produkt ikke viden, men arbejdere der skal reproducere et sygt system.

»Nederlagene vil fortsætte« er fyldt med praksiserfaringer og munder ud i en redefinition af kommunisme som det faktiske frirum. Research and Destroy bidrager til en revitalisering af en impotent venstrefløj der ikke længere er noget alternativ til den nyliberale virkelighed vi lever i og med i dag.